مریخ

مریخ,سیاره ای با امکان حیات

مریخ,سیاره ای با امکان حیات

آیا حیات در مریخ ممکن است ؟

وقتی به مجموعه شواهد کامل نگاه می کنیم - به هر آنچه در مورد مریخ میدانیم - پنج مورد برای تاریخ زندگی در سیاره سرخ وجود دارد. این می تواند یک جهان ابدی بزرگ باشد؛ این می تواند جهانی باشد که زندگی برای مدتی در آن رونق داشته باشد اما به بن بست برسد. امروز می تواند زندگی پایداری روی آن داشته باشد. این می تواند توسط زندگی زمین در اوایل بذر شود. یا فقط می تواند موجودات ارضی باشد که از طلوع عصر فضا به آنجا راه یافته اند.

 

نظرات 0

برای ثبت نظر ابتدا باید در سایت لاگین کنید , ورود